Gothenborgs økologiske fjerkræ

På Gothenborg har vi meget stor fokus på smag og dyrevelfærd. Det økologiske fjerkræ på Gothenborg går ude på marken og fouragerer en del af deres foder i form af græs, urter og kløver, samt det voksefoder vi giver dem. Det betyder, at når vi opdrætter fjerkræet skal der være græs, urter og kløver til rådighed, samt ordentlige vejrforhold. Det er der ikke i efteråret og vinter halvåret, hvorfor det ikke giver mening for os, at have fjerkræet gående så sent, så der kan slagtes fx. ferske ænder til jul.

På Gothenborg har vi fjerkræ gående fra 1. april – ca. midt i oktober. Så bliver alt slagtet og lagt på frost. Det giver den bedste smag til kødet, da de har haft de bedste vækstbetingelser. Sommer, sol og græs i vækst.

Vi anbefaler min. 1-2 døgn til optøning af fjerkræet, desto større dyr desto længere tid. Læs mere om fjerkræet og inspiration til tilberedning her

På Gothenborg har dyrene et godt liv!